پرفراژ چک

 

مطالب جدید

دستگاه پرفراژ چک EC90 مکس نمایش بزرگتر

دستگاه پرفراژ چک EC90 مکس

قیمت: 3,385,000 تومان

مکانيزم چاپنمد غلطکی
واحد پول قابل چاپریال
قابليت چاپ با عمقخیر
صفحه نمايشبله

دستگاه پرفراژ چک مکس با مکانیزم چاپ نمد غلطکی قابلیت چاپ 16 رقم حافظه نگهدارنده تعداد چک های صادر شده و جمع مبالغ درج نام و کد شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، چاپ شاخص و چاپ ستاره

نوشتن نقد و نظر

دستگاه پرفراژ چک EC90 مکس

دستگاه پرفراژ چک EC90 مکس