پرفراژ چک

 

مطالب جدید

نمدی پرفراژ چک کارونا KARUNA

CHECKWRITER Supply KARUNA

جزییات بیشتر

قیمت: 450,000 تومان

مکانيزم چاپنمد غلطکی
منبع تغذيهجوهر مخصوص
رنگ چاپقرمز
ديگر ويژگی هافابریک کارونا(KARUNA)

نمد مخصوص پرفراژ چک کارونا 

دستگاه پرفراژ چک الکترونیکی کارونا ساخت تایوان

این نمدی در دستگاه های کارونا مدل KT800 و KT900 بکاربرده میشود

نوشتن نقد و نظر

نمدی پرفراژ چک کارونا KARUNA

نمدی پرفراژ چک کارونا KARUNA

CHECKWRITER Supply KARUNA