پرفراژ چک

 

مطالب جدید

نمدی پرفراژ چک کارونا KARUNA

CHECKWRITER Supply KARUNA

جزییات بیشتر

قیمت: 0 تومان

مکانيزم چاپنمد غلطکی
منبع تغذيهجوهر مخصوص
رنگ چاپقرمز
ديگر ويژگی هافابریک کارونا(KARUNA)

نمد مخصوص پرفراژ چک کارونا 

دستگاه پرفراژ چک الکترونیکی کارونا ساخت تایوان

این نمدی در دستگاه های کارونا مدل KT800 و KT900 بکاربرده میشود

نوشتن نقد و نظر