ماشین حساب علمی و مهندسی

 

مطالب جدید

ماشین حساب پارس حساب مدل GX-8000 نمایش بزرگتر

ماشین حساب پارس حساب مدل GX-8000

قیمت: 85,000 تومان

کاربریحسابداری
اقلام همراهکیف+کتابچه راهنمای فارسی
قابليت انجام محاسبات مثلثاتیبله
قابليت انجام محاسبات آماریبله
منبع تغذيهپنل خورشیدی و باتری
ديگر ويژگی هایکسال ضمانت

رسم نمودار
آنالیز نمودار ( شامل Zoom، Trace، Sketch، Slove)
رسم نمودار آماری با یک و دو متغییر
79 مرحله حافظه فرمولی
حافظه ذخیره محاسبات انجام شده قبلی تا 300 مرحله
محاسبات انتگرالی
محاسبات مبنای N
محاسبات اعداد مختلط
محاسبات رگرسیون
محاسبات انحراف معیار
محاسبات اعداد کسری
محاسبات درصد
محاسبات علمی
محاسبات مثلثاتی و عکس آنها
محسبات هذلولی و عکس آنها
محاسبات لگاریتمی و توانی
محاسبات معکوس و فاکتوریل
محاسبات تبدیل واحدهای متریک
محاسبات درجه، دقیقه و ثانیه
همراه با کیف
داراي يكسال گارانتي تعويض دستگاه

ایران تجارت پویا

نوشتن نقد و نظر

ماشین حساب پارس حساب مدل GX-8000

ماشین حساب پارس حساب مدل GX-8000

ماشین حساب علمی مهندس باقابلیت رسم نمودار

محصولات مرتبط